جدول ویژگی های روغن های موتورهای دیزلی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی

جدول ویژگی های روغن های موتورهای دیزلی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی API

سطوحی که با رنگ قرمز مشخص شده اند از رده خارج بوده و نبایستی مصرف گردند،سطوح زرد نیز لازم است استفاده نگردند ولی سطوحی که با رنگ سبز مشخص شده اند، مورد تایید انجمن نفت آمریکاAPI بوده و جهت مصرف در خودروهای دیزلی توصیه میگردند.

سطح کیفیتبازه زمانیمشخصات کیفی
CA۱۹۵۰ـ ۱۹۴۰در موتورهای دیزلی سبک (غیر سوپر شارژ) و با شرایط کارکرد معمولی استفاده می شود.

سوخت این موتور ها حاوی مقادیر کمی گوگرد است و سوختی با کیفیت نسبتاً بالا بحساب می آید.

روغن با این سطح مرغوبیت از خوردگی یاتاقان ها و تشکیل رسوب در بدنه جلوگیری می کند.

در حال حاضر از این روغن استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده توصیه شود.

CBبرای استفاده در موتورهای دیزلی سال های ۱۹۶۰ـ ۱۹۴۹ توصیه شده و در حال حاضر«منسوخ شده است»در موتورهای دیزلی با شرایط کارکرد متوسط استفاده می شود که سوخت آن ها کیفیت مناسبی ندارد.

روغن با این سطح کیفیت از موتور در برابر سائیدگی و تشکیل رسوب جلوگیری می کند.

سوخت موتورهایی که از این روغن استفاده می کنند حاوی گوگرد بیشتری نسبت به موتورهایی است که از روغن CA استفاده می کنند.

CCبرای استفاده در موتورهای دیزلی سال ۱۹۶۱ به بعد توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»از این روغن می توان در موتورهای دیزلی معمولی، توربوشارژ و سوپر شارژ استفاده کرد که تحت شرایط معمولی، متوسط و سخت کار می کنند. روغن با این سطح کیفی از تشکیل رسوب در موتورهای دیزلی در درجه حرارت های بالا جلوگیری می کند و از یاتاقان ها نیز در برابر زنگ زدگی و خوردگی محافظت می کند. از روغن های CC در بعضی از موتورهای بنزینی با شرایط کاری سخت نیز استفاده می شود در حال حاضر از این روغن ها استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده موتور توصیه شود.
CDبرای استفاده در موتورهای دیزلی سال ۱۹۵۵ به بعد توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

 

حاوی مواد افزودنی ضد خوردگی، ضدسایش و مواد افزودنی پاک کننده است. در موتورهای دیزلی معمولی، توربو شارژ و سوپر شارژ که تحت شرایط سخت کار می کنند و حاوی سوخت هایی با درصد گوگرد بالا هستند، استفاده می شود. این سطح کیفی از روغن در درجه حرارت های بالا از یاتاقان ها در برابر خوردگی و همینطور از تشکیل رسوب جلوگیری می کند.
CD-IIبرای استفاده در موتورهای دیزلی دو زمانه در سال های ۱۹۹۶ـ ۱۹۸۷ توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»از این سطح کیفیت در موتورهای دیزلی دو زمانه که در شرایط سخت کار می کنند استفاده می شود. این روغن ها حاوی کلیه ویژگی های روغن هایی با سطح کیفی CD هستند و برای کار در شرایط سخت فرموله شده اند.
CEبرای استفاده د رموتورهای دیزلی سنگین در سال های ۱۹۸۷ـ ۱۹۸۰ توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»از این سطح کیفیت در موتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ که تحت شرایط بار زیاد در سرعت های کم و یا زیاد کار می کنند، استفاده می شود.

از نظر کنترل میزان مصرف روغن، کنترل میزان اکسید شدن و رسوب روی پیستون و همین طور سایش سیلندرها، استفاده از این روغن ها در موتورهای مدرن و با راندمان زیاد بسیار مناسب است. کلیه آزمایشات موتوری مربوط به سطح کیفیت CD و همینطور آزمایش های موتوری (NTC400)Cummins و Mack EO-K/2 بر روی این روغن انجام شده است.

CFبرای استفاده در موتورهای دیزلی در سال ۱۹۹۴ معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد».روغن موتور مناسب برای دیزل های سنگین سوپرشارژ، توربوشارژ و یا معمولی است.

در دیزل هایی که از سوخت های باکیفیت های مختلف (مثلاً بیش از ۵/۰ درصد گوگرد» استفاده می کنند کاربرد دارد.

این سطح کیفی از روغن به طور موثری باعث کنترل رسوب روی پیستون، سایش و خوردگی یاتاقان هایی از جنس مس می شود.

بجای روغن های CD وce می توان از این سطح کیفیت نیز استفاده کرد.

CF-2برای استفاده در موتورهای دیزلی دو زمانه در سال ۱۹۹۴معرفی شده است و در حال حاضر«همچنان مورد استفاده قرار می گیرد».برای کنترل میزان رسوب و خراشیدگی سیلندر از این سطح کیفی استفاده می شود. از این روغن می توان به جای روغن با سطح کیفیCD-2 نیز استفاده کرد ولی در صورت نیاز به استفاده از این روغن به جای سطوحCF وcf-4باید آزمون های موتوری مربوطه گذارنده شود.
CF-4برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین در سال ۱۹۹۰ معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.یک روغن چند درجه ای مناسب برای دیزل های توربوشارژ چهار زمانه با شرایط کاری سخت است. مانند روغن CE است و نسبت به آن از نظر مصرف روغن و تمیزی پیستون در شرایط بهتری قرار دارد. علاوه بر گذراندن آزمون های ذکر شده برای سطح کیفیت CE، این روغن همچنین آزمون Caterpillar IK را نیز می گذارند. این روغن ها از نظر زیست محیطی آلودگی کمتری ایجاد می کنند و می توان به جای روغن های CC،CD،CE از آن ها استفاده کرد.
CG-4برای استفاده در موتورهای دیزلی چهار زمانه در سال ۱۹۹۴ معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد»روغن با این سطح کیفیت برای استفاده در موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور بالا و شرایط سخت مناسب است. سوخت این دیزل ها کمتر از ۵/۰ درصد گوگرد دارد این سطح کیفیت کنترل بسیار موثری در تشکیل رسوب روی پیستون در درجه حرارت های بالا، سایش، خوردگی، کف کردن، مقاومت در برابر اکسید شدن و تجمع ذرات کربنی در موتور دارد. موتورهایی که استانداردهای EPA (1994) برای آن ها الزامی است از این روغن استفاده می کنند. از این روغن می توان به جای روغن با سطوح کیفی CF-4، CE، CD استفاده کرد.
CH-4برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین و چهار زمانه در سال ۱۹۹۸ معرفی شده است و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.»این سطح کیفیت برای موتورهای دیزلی سنگین و سوپرشارژ و توربوشارژ با دور بالا که دارای شرایط سخت کارکرد هستند مناسب است. استفاده از این روغن ها بخصوص برای موتورهایی که باید استاندارد آلودگی سال ۱۹۹۹ را بگذراند بسیار مناسب است. سوخت دیزل هایی که از این روغن استفاده می کنند معمولاً بیش از ۵/۰ درصد گوگرد دارد. به جای روغن با سطح کیفی CG-4،CF-4 ،CE و CD می توان از CH-4 استفاده کرد.
CI-4برای استفاده در موتورهای دیزلی سبک، متوسط و سنگین در سال ۲۰۰۲ معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد»این روغن مخصوص موتورهای دیزلی سبک، متوسط و سنگینی است که در آن هاا از گازهای خروجی خنک شده از اگزوز به جای اکسیژن استفاده می شود (EGR) (Recirculation Exhaust Gas) و به این ترتیب حدود ۵۰ درصد از اکسیدهای نیتروژن خروجی کاسته می شود. این روغن همچنین در حال حاضر استانداردهای «دود خروجی» که در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است را داراست. روغن های با این سطح کیفیت به منظور مقابله با اسیدهای حاصل از NOx دارای خاصیت بازی بیشتری هستند و برای استفاده دیزل هایی که سوختشان حداکثر ۰۵/۰درصد گوگرد دارد مناسبند. به جای سطح کیفیCD، CE، CF-4، CG-4، CH-4می توان از CI-4 استفاده کرد.
CJ-4 جدیدترین سطح کیفی روغنهای دیزل که توسط API  معرفی شده است.